Phương Pháp Tiếp Cận của Chúng Tôi

KF Vietnam International phổ biến những kiến thức miễn phí về Công Nghệ Plasma của Keshe cho người Việt Nam thông qua những buổi hội thảo công cộng và trực tuyến. Ở đây sẽ có những chỉ dẫn cho mọi người về các phương pháp phủ nano cho vật liệu, làm nước Gans,và chế tạo những thiết bị Magrav kèm theo lý giải về công nghệ Plasma. Tương tự sẽ là những hướng dẫn để hướng tới ứng dụng công nghệ Plasma vào các lĩnh vực khác nhau như năng lượng, y tế, nông nghiệp và không gian tất cả đều dưới tiêu chí hợp nhất các quốc gia và chủng tộc trên Trái Đất làm Một.

Tiểu Sử

Vào tháng tư 2016, ba người Việt Nam tham dự sự kiện One Planet, One Nation, One Race (Hiệp nhất các Quốc Gia và Các Chủng Tộc trên Trái Đất làm Một) tại Dubai, UAE. Nhờ cơ hội gặp gỡ này mà "Hạt giống" cho việc thành lập nhóm KF Việt Nam được gieo trồng. Thế giới này đang được hướng dẫn bởi những nhóm người ích kỷ và tự phục vụ cho lợi ích bản thân. Chúng tôi muốn thay đổi điều này. Chúng tôi muốn phục vụ cho lợi ích nhân loại. Từ việc thông qua những mục tiêu chung này mà chúng tôi đã định hình cho việc thành lập nhóm công nghệ Keshe của người Việt Nam Quốc Tế để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên toàn cầu.

 

Hãy Gặp Các Thành Viên

Với lý lịch khiêm tốn, những người sáng lập có một ước nguyện đơn giản là có thể phục vụ cho lợi ích của nhân loại bằng tất cả tâm hồn mình.

Mary Vu

Công Dân của Địa Cầu

Wayne Nguyen

Công Dân của Địa Cầu

Thinh Truong

Công Dân của Địa Cầu

Một Hành Tinh, Một Quốc Gia, Một Chủng Tộc

Gia nhập vào gia đình Keshe của chúng tôi trên Facebook để chia sẻ tình yêu và kinh nghiệm của bạn.