Lớp Học Trên Mạng

Mỗi Chủ nhật lúc 14h chiều Việt Nam, 8h sáng Anh quốc, 3h sáng Nữu Ước, 24h khuya Thứ Bảy tức 0 giờ Chủ Nhật California qua phòng Zoom trên mạng. Hãy vào tham gia trực tuyến với chúng tôi!

Các Buổi Gặp Gỡ Thực Tập Tại Chỗ

Chúng tôi thường xuyên có những buổi thực tập làm Gans và lắp ráp bộ MaGrav từ đầu cho tới cuối. Hãy theo dõi Blog hoặc là Facebook của chúng tôi để xem thông báo buổi thực tập kế tiếp sẽ được tổ chức khi nào ở khu vực của bạn.

Trang Facebook Công Cộng Của Nhóm

Hãy tham gia với gia đình Keshe chúng tôi trên Facebook để cùng nhau chia sẻ tình người và kinh nghiệm của bạn về công nghệ Keshe plasma. Hãy nêu lên bất cứ câu hỏi và thắc mắc nào mà bạn có.