Dưới đây là danh sách các quy trình mà thầy Keshe đã đưa ra để giải quyết các căn bệnh hiện tại. Việc biên soạn chỉ dành cho mục đích thông tin.

Trẻ em yếu não (khi sanh thiếu dưỡng khí oxy)

 1. Canxi (Gấp 2 lượng dinh dưỡng 'DRV' hằng ngày 1.000 mg) 2.000 mg
 2. Kali (Gấp đôi DRV 3.500 mg) 7.000 mg = 1.440 g khoai tây
 3. Magnesium (Gấp ba DRV 400 mg) 1.200 mg
 4. Zn (Gấp đôi DRV của 15 mg) 30 mg
 5. B9 (axit folic 2x hoặc 3x DRV 400 ug) 800 μg
 6. Omega 3 (Liều cao EPA cho chứng Thiếu sự Chú Ý 2x DRV) 500 mg
 7. CO2 - 30ml sáng, chiều, và tối
 8. ZnO2 - 30 ml sáng 30ml chiều và 60 ml vào buổi tối trước khi ngủ
 9. Làm ướt tóc với nước plasma ZnO2 / CO2 trước khi đi ngủ
 10. Thoa ướt phần thân bị tật 3 lần mỗi ngày với 50/50 CO2/ZnO2
 11. Hít ống thở ZnO2 / CO2, 3 giờ một ngày, chủ yếu là trước khi ngủ
 12. Trong 4-6 tuần đầu, dùng gấp đôi DRV, trong trạng thái vật chất / hoặc Gans.

Có hiệu quả trong vòng 7 ngày. 3-6 tháng sẽ phục hồi hoàn toàn.

 

 

    

Người lớn yếu não, lãng trí, xơ cứng teo cơ (MS/ALS/Alhzeimer)

 1. Canxi (Gấp 2 lượng dinh dưỡng 'DRV' hằng ngày 1.000 mg) 2.000 mg
 2. Kali (Gấp đôi DRV 3.500 mg) 7.000 mg = 1.440 g khoai tây
 3. Magnesium (Gấp ba DRV 400 mg) 1.200 mg
 4. Zn (Gấp đôi DRV của 15 mg) 30 mg
 5. B9 (axit folic 2x hoặc 3x DRV 400 ug) 800 μg
 6. Omega 3 (Liều cao EPA cho chứng Thiếu sự Chú Ý 2x DRV) 500 mg
 7. CO2 (Gấp 3) = 100 ml sáng, chiều, và đêm
 8. ZnO2 (Gấp 5) = 200 ml buổi sáng và buổi chiều, đêm 300-500 ml
 9. Rửa nhẹ tóc với nước plasma ZnO2 / CO2 trước khi đi ngủ
 10. Thoa ướt phần thân bị tật 3 lần mỗi ngày với 50/50 CO2 / ZnO2
 11. Hệ thống thở ZnO2 / CO2 3 giờ một ngày, chủ yếu là trước khi ngủ
 12. Gấp hai lượng K / Ca / Zn và Gấp ba Mg 10-12 ngày, tối đa 30 ngày

Có hiệu quả trong vòng 7 ngày. 3-6 tháng sẽ phục hồi hoàn toàn.

 

Đột Quỵ/Suy Trí Nhớ (Stroke/Alzheimer) ở Người Lớn

 1. Canxi (Gấp 2 lượng dinh dưỡng 'DRV' hằng ngày 1.000 mg) 2.000 mg
 2. Kali (Gấp đôi DRV 3.500 mg) 7.000 mg = 1.440 g khoai tây
 3. Magnesium (Gấp ba DRV 400 mg) 1.200 mg
 4. Zn (Gấp đôi DRV của 15 mg) 30 mg
 5. B9 (axit folic 2x hoặc 3x DRV 400 ug) 800 μg
 6. Omega 3 (Liều cao EPA cho chứng Thiếu sự Chú Ý 2x DRV) 500 mg
 7.  CO2 (gấp hai) = 60ml sáng, chiều, và tối
 8. ZnO2 (gấp hai) = 60 ml sáng và chiều, 120 ml vào buổi tối
 9. Rửa nhẹ tóc với nước plasma ZnO2 / CO2 trước khi đi ngủ
 10. Thoa ướt phần thân bị tật 3 lần mỗi ngày với 50/50 CO2 / ZnO2
 11. Hít ống thở ZnO2 / CO2 3 giờ một ngày, chủ yếu là trước khi ngủ
 12. Gấp hai lượng K / Ca / Zn và Gấp ba Mg 10-12 ngày, tối đa 30 ngày

Có hiệu quả trong vòng 7 ngày. 3-6 tháng sẽ phục hồi hoàn toàn.

 

    

Huyết áp cao

Ít hơn 20 tuổi
1. 30ml ZnO2, 3 lần một ngày (sáng, chiều, và đêm)
2. 30ml CO2 3x một ngày (buổi sáng, buổi chiều và đêm)
3. Liều ZnO2 cuối cùng phải được thực hiện ngay trước khi đi ngủ
4. Kết quả trong vòng 48 giờ-72 giờ

Trên 20 tuổi
1. 60ml ZnO2, 3 lần một ngày (sáng, chiều, và đêm)
2. 60ml CO2 3x một ngày (buổi sáng, buổi chiều và đêm)
3. Liều ZnO2 cuối cùng phải được thực hiện ngay trước khi đi ngủ
4. Kết quả trong vòng 48 giờ-72 giờ

    

Rối loạn lưỡng Cực / Tâm thần phân liệt / Người “đẹp”

 1. ZnO2/Co2 tỉ lệ 80/20 3x mỗi ngày trong vòng 3-6 tháng.
 2. Không có liều lượng nêu lên trong clip nầy, vì vậy có thể là 30 ml ZnO2/Co2 vào buổi sáng, buổi chiều và ngay trước khi đi ngủ.

    

Loại bỏ độc thủy ngân do chích ngừa

1. Làm Gans để gần chỗ nhiễm thủy ngân

Không có một phương thức chính xác. Dưới đây có thể là một trong những cách áp dụng:

1. làm Gans vàng
2. Dùng Gans vàng để làm 2 miếng đắp với tỉ lệ 3:1
3. Đắp 2 miếng đó lên 2 bên đầu 30 phút, 3 lần mỗi ngày.
4. Tiếp tục từ 3 đến 6 tháng cho đến khi xét nghiệm không còn thủy ngân nữa.

Sau đó thầy Keshe đưa ra công thức đăng trên Facebook 

 1. 30% CH3, 20% CO2 và 50% ZnO
 2. Thêm nước Gans CH3 vào thức ăn và hít thở và chà xát đầu
 3. Thủy ngân sẽ đổi thành GaNS vàng phát ra năng lượng chữa bệnh
 4. Nếu phải chích ngừa, uống nước Ch3 vài tuần hoặc vài tháng trước đó

 

    

Drug Addiction

1. 80% ZnO2 and 20% CO2 + Gans of drug to treat addiction in days

There is no stated dosage so a possible protocol is 30 ml of ZnO2/CO2 3x a day for 30 days.

    

Diabetes

First 7 Days
1. 30ml CH3 in the morning, afternoon, and evening
2. 30ml CO2 in the morning, afternoon, and evening
3. 30ml ZnO2 in the morning, afternoon, and right before bed
4. Consume Gans with 10 minutes gap between each

Next 7 Days
1. 30ml CH3 in the morning
2. 30ml CO2 in the morning, afternoon, and evening
3. 60ml ZnO2 in the evening right before bed
4. Consume Gans with 10 minutes gap between each

Repeat 14 days cycle for 3-6 months

    

Post Natal Depression

1. Support at point of inception not birth
2. Support souls of mother and child
3. Support emotion of the mother so won't cause depression
4. 30ml-60ml of ZnO2 at night
5. Bath in 30%-60% ZnO2 and CO2
6. After birth 80% ZnO2 and 20% CO2 and CH3

There is no exact length of time and dosage. A possible protocol is 60 ml of ZnO2 before bed during pregnancy and 30 ml before bed after birth for a month. Bath in 50/50 CO2/ZnO2 liquid plasma about 3x a week. Continue with bathing in liquid plasma about a month after birth or until there iare no signs of post natal depression.

    

Herpes

1. MgO2 to change environment
2. ZnO2 for emotion of mind
3. CO2 for emotion of body
4. CuO2 for physicality
5. Address physicality, emotion, neuro system, and environment
6. Change environment whether its on skin or inside

There is no exact protocol. Below is a possible implementation:

1. 30 ml of CO2 in the morning, afternoon, and evening
2. 30 ml of MgO2 in the morning, afternoon, and evening
3. 30 ml of ZnO2 in the morning, afternoon, and right before bed
4. Wash affected areas with CuO2 and MgO2 3x a day

If there is an improvement on the first month, continue for 3 to 6 months or until test shows negative.